HORARIS PER ALS GRUPS DE FORMACIÓ MUSICAL

PENDENT DE REVISIÓ

 • Despertar 3: Divendres a partir de les 16:00
 • Iniciació a la música I: Dilluns i Dimecres de 17:30 a 18:30
 • Iniciació a la música II: Dimarts i Dijous de 17:30 a 18:30
 • Iniciació a la música III: Dimarts de 17:30 a 18:30 i Dimarts de 18:30 a 19:30 (per a la rotació instrumental demaneu informació a secretaria)


 • Formació Musical Bàsica I: Dilluns de 18:30 a 19:30 i Dimecres de 18:30 a 19:30 (llenguatge) Dimecres de 17:30 a 18:30 (microrquestra)
 • Formació Musical Bàsica II: Dilluns de 18:30 a 19:30 i Dimecres de 18:30 a 19:30 (llenguatge) Dimecres de 17:30 a 18:30 (microrquestra)
 • Formació Musical Bàsica III: Dilluns de 17:30 a 18:30 i Dilluns de 18:30 a 19:30 (llenguatge) Dimecres de 17:30 a 18:30 (microrquestra)
 • Formació Musical Bàsica IV: Dilluns de 18:30 a 19:30 i Dillns de 19:30 a 20:30 (llenguatge) Dimecres de 17:30 a 18:30 (microrquestra)


 • Formació Musical Bàsica V: Dimarts de 17:30 a 18:30 i Dijous de 18:30 a 19:30 (llenguatge) Dimarts de 18:30 a 19:45 (orquestra)
 • Formació Musical Bàsica VI: Dimarts de 17:30 a 18:30 i Dijous de 18:30 a 19:30 (llenguatge) Dimarts de 18:30 a 19:45 (orquestra)
 • Formació Musical Bàsica VII: Dijous de 18:30 a 20:30 (llenguatge) Dimarts de 18:30 a 19:45 (orquestra)
 • Formació Musical Bàsica VIIbis: Dijous de 18:30 a 20:30 (llenguatge) Dimarts de 18:30 a 19:45 (orquestra)
 • Formació Musical Bàsica VIII: Dimarts de 19:00 a 20:00 i dia i horari a concretar (llenguatge) Dimarts de 17:45 a 19:00 o divendres 18:30 a 19:45(orquestra)


 • Adults I: Dimarts de 20:00 a 21:00 (llenguatge)
 • Adults II: Dilluns de 20:00 a 21:00 (llenguatge)
 • Adults III: Dimecres de 20:00 a 21:00 (llenguatge)
 • Adults IV: Dijous de 19:45 a 20:45 (llenguatge)


 • Cor de Veus Greus: Dimarts de 20:00 a 20:45
 • Cor d’Adults: Dimarts de 20:45 a 22:00
 • Cor de Veus Blanques: Dijous de 20:45 a 22:00
 • Cor Jove: Divendres de 17:30 a 18:15
 • Orquestra Musics'Son: Divendres de 18:15 a 19:30