Agrupacions

  • Micro orquestra. Agrupació instrumental per a nens i nenes de 7 a 11 anys.
  • Orquestra. Agrupació instrumental per a nois i noies de 12 a 17 anys.
  • Orquestra Musics'son. Agrupació instrumental per a persones de més de 17 anys.
  • Cor d'Adults. Agrupació vocal per a persones de més de 19 anys.
  • Cor de Veus Blanques. Agrupació vocal per a noies i dones.
  • Cor Jove. Agrupació vocal per a noies i nois.
  • Cor de Veus Greus. Agrupació vocal per a Nois, homes i dones amb la veu greu.
  • Cor Som Veus. Agrupació vocal per a Dones, amb possibilitat i desig de fer l'assaig els dimecres al matí.